Lokata, czy fundusz inwestycyjny – co wybrać?

Z roku na rok coraz większa liczba Polaków myśli o oszczędzaniu na przyszłość. Wzmożona świadomość finansowa cieszy, odkładamy różne kwoty i staramy się pomnażać środki różnymi metodami. Najczęściej są to mało ryzykowne inwestycje. Wybieramy lokaty, obligacje lub fundusze inwestycyjne. Jaka metoda jest najbardziej opłacalna?

I lokaty, i fundusze inwestycyjne oferują klientom pomnażanie kapitału. Niemniej działają na innych zasadach, a główna różnica to ryzyko poniesienia straty.

Lokata jest produktem bankowym, w ramach którego klient powierza swoje oszczędności, na określony czas w zamian za co bank nalicza ustalone odsetki od kapitału. Mogą być one, w zależności od oferty, naliczane w różnych odstępach czasu a o ich wysokości decyduje oprocentowanie. Niestety w dzisiejszych czasach nie można liczyć na zysk wyższy niż 2-3% w skali roku.

Fundusz inwestycyjny polega na wspólnym lokowaniu oszczędności przez wszystkich uczestników funduszu. Głównie fundusze dzielone są na otwarte i zamknięte, choć istnieją tez inne podziały, różniące się poziomem ryzyka i strat. Niemniej zakłada się, że możliwość zarobienia w przypadku funduszy jest wyższa, niż w przypadku lokaty.

Porównując opłacalność lokat długoterminowych z funduszami warto wziąć pod uwagę koszty. W odniesieniu do lokaty klienci zwykle nie ponoszą opłat związanych z założeniem rachunku. Koszty mogą pojawić się w chwili przedwczesnego rozwiązania lokaty – wówczas tracimy część, albo i całość odsetek od zamrożonego kapitału. W przypadku funduszy już na początku można zazwyczaj spodziewać się opłaty dystrybucyjnej i prowizji. Istnieją jednakże metody obniżenia prowizji wykorzystując do nabycia kanały dystrybucji online, uczestnicząc w programach systematycznego oszczędzania, nabycie jednostek w ramach promocji czy połączenia produktów bankowych albo negocjowanie warunków, zwykle przy dużych kwotach, warunków oferty.

A co z ryzykiem?

Wiadomym jest, że środki zdeponowane na lokacie są bezpieczne, gdyż ich wypłacenie gwarantowane jest przez BFG. Możemy być pewni, że w ostatecznym rozrachunku, po określonym czasie, nawet w przypadku upadłości, likwidacji banku zyskamy tyle, ile oferował dany bank. W przypadku funduszu gwarancji zysku nie ma, gdyż jego poziom uzależniony jest od tego, jak ma się sytuacja na rynkach finansowych, zależna od sytuacji gospodarczej, politycznej i ewentualnych kryzysów. Jednak jeśli już zyskamy, będzie to zwykle więcej, niż na tradycyjnej lokacie.

Dostępność środków

W przypadku lokaty obowiązuje nas ustalony czas, na jaki zdecydujemy się zamrozić środki. Przedwczesna wypłata jest niemal niemożliwa, bez poniesienia strat związanych z brakiem naliczenia odsetek. W przypadku funduszy możemy z nich zrezygnować w dowolnej chwili właściwie bez ponoszenia żadnych opłat.

W przypadku lokaty zwykle banki wymagają minimalnej wpłaty rzędu 500 zł, a w przypadku funduszy inwestycje można zaczynać od 100 zł. Która więc opcja jest lepsza? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.. Lokata zwykle wybierana jest przez osoby, które chcą pomnażać środki na niskim poziomie, ale bezpiecznie, bez ryzyka. Fundusze inwestycyjne to produkt dla tych, którzy podejmą ryzyko i chcą zarobić nieco więcej. Zaletą, jak już wspomniano, jest tez dostęp do pieniędzy przez każdy moment inwestycji. Fundusze mają jeszcze jedną przewagę – podatek naliczany jest dopiero w chwili wykupienia jednostek, a nie tak jak w przypadku lokaty, po każdorazowym dopisaniu odsetek.